Thơ ca tản mạn

Thăm bạn học trong nghĩa trang Tân Tiến

Kính viếng hương hồn liệt sĩ Trần Văn Thuận Cựu sinh viên lớp 9N, Khoa KTTNN, Trường ĐHTL Nhập ngũ 8/1970, hy sinh ngày 4/6/1972 tại Bình Phước

Kính viếng hương hồn liệt sĩ Trần Văn Thuận Cựu sinh viên lớp 9N, Khoa KTTNN, Trường ĐHTL Nhập ngũ 8/1970, hy sinh ngày... Xem chi tiết »