Thơ ca tản mạn

Thủy lợi mùa lá rơi

"Mở mắt ra là mùa lá rụng", có lẽ đó là dấu hiệu đầu tiên khi bất chợt một sớm mai thức dậy ta vô tình phát hiện mùa thay lá rồi.

"Mở mắt ra là mùa lá rụng", có lẽ đó là dấu hiệu đầu tiên khi bất chợt một sớm mai thức dậy ta vô tình phát hiện mùa... Xem chi tiết »