60 năm - Gắn kết cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Trải qua 1 năm hoạt động, Công tác cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi không ngừng được tăng cường với những hoạt động thiết thực. Mạng lưới cựu sinh viên cũng phát triển rộng khắp theo tỉnh, theo vùng, theo đơn vị công tác, theo lưu học sinh…lan tỏa đi hình ảnh của Trường Đại học Thủy lợi giàu truyền thống đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

Thực hiện: Bích Việt - Minh Thành